Skambinkite mums +370 5 2790574 arba rašykite el. paštu diskusija@diskusija.lt
Vertimo ir lokalizavimo paslaugos nuo 1993 m. Vertimai iš ir į daugelį Europos ir Azijos kalbų, įskaitant anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, italų ir kt.

taip lengviau
bendrauti
su pasauliu

Kainos užklausa

faq

Mūsų partneriai:

DUK

Kaip apskaičiuojama vertimo raštu kaina?

Paprastai vertimo raštu kainą apskaičiuojame pagal versti pateikto teksto apimtį. Tačiau tais atvejais, kai versti pateikiamas tekstas išspausdintas popieriuje, yra nuskaitytas ar yra tokio formato, kad iš anksto neįmanoma apskaičiuoti apimties, kainą apskaičiuojame pagal išverstą tekstą.

Vertimų apimtis gali būti skaičiuojama dviem būdais:
· standartiniais puslapiais. Tai dažniausiai taikomas skaičiavimo būdas. Vieną standartinį
puslapį sudaro 1500 ženklų neskaičiuojant tarpų (1800 ženklų su tarpais).
· žodžiais. Šis būdas taikomas tada, kai verčiama kompiuterizuoto vertimo programomis arba verstinas tekstas pateikiamas PDF, PPT ar kitais formatais, kurių apimtį specialiomis programomis galime apskaičiuoti tiktai žodžiais.

Kainos nustatomos atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

 • kalbų derinį
 • teksto apimtį
 • atlikimo terminą
 • ar užsakomas vertimo redagavimas
 • pateikiamo teksto formatą
 • maketavimo reikalavimus
 • teksto pobūdį: techninis, nespecializuotas ir t. t.
 • kitus specifinius kliento pageidavimus

Minimalus tarifas – 1 standartinio puslapio kaina.

Kiek laiko užtruks mano teksto vertimas?

Pagrindinis veiksnys, lemiantis vertimo laiką, yra verstino teksto apimtis. Tačiau tai tikrai ne vienintelis kriterijus. Atlikimo laikas priklauso ir nuo verstinos medžiagos formato, teksto specifikos, papildomų kliento reikalavimų dėl teksto maketavimo ir kt. Paprastai laikoma, kad vienas vertėjas per dieną išverčia apie 2000 žodžių. Tačiau, tarkime, jums reikalingas specifinis kalbų derinys arba pateikiate versti specializuotą tekstą, kurį galime patikėti versti tiktai specifinę kvalifikaciją ir specializaciją turintiems vertėjams, tada atlikimo laikas priklauso ir nuo tinkamų specialistų užimtumo konkrečiu metu. Tačiau, laimei, esame atrinkę ir sukaupę didžiulę kvalifikuotų vertėjų duomenų bazę ir tik retais atvejais projekto vykdymo pradžią tenka atidėti dėl vertėjų trūkumo.

Kita vertus, jei klientui vertimas yra skubus, tekstas dalijamas keliems vertėjams, kurie dirba lygiagrečiai, o terminijos vienodumą užtikriname naudodamiesi vertimo atmintinėmis ir kokybės užtikrinimo programomis. Be to, visam projektui paskiriamas vienas redaktorius, jis suvienodina viso projekto stilių ir terminiją. Taip dalijant darbą paspartinamas jo atlikimo laikas.

Klientui pageidaujant galime atlikti ir labai skubius užsakymus. Tuo atveju vertimai nebus redaguojami ir tikrinami. Tokia paslauga teikiama tuo atveju, kai klientui reikia labai greitai tiesiog susipažinti su turimo teksto turiniu ir tekstas nebus viešinamas.

Mes esame pasirengę prisiderinti prie jūsų poreikių. Tačiau turėtumėte žinoti, kad suteikdami pakankamai laiko vertimui, visada gausite geresnės kokybės produktą. Vertimai nėra išimtis – kaip ir gaminant bet kokį produktą ar teikiant bet kurią paslaugą, gerai kokybei užtikrinti reikia pakankamai laiko, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti visus darbo etapus ir procesus. Ir Jūs, ir mes esame suinteresuoti aukščiausia vertimo kokybe.

O kas verčia? Ar biure turite pakankamai darbuotojų, galinčių versti į visas jūsų siūlomas kalbas ir iš jų?

Mes bendradarbiaujame su įvairių kalbų vertėjais, redaktoriais, korektoriais, kokybės kontrolės specialistais. Dauguma jų yra laisvai samdomi. „Diskusija“ teikia tokias vertimo paslaugas, kurioms vien puikių kalbos žinių nepakanka – būtina gerai išmanyti ir verčiamo teksto sritį. Todėl dirbame tik su patyrusiais ir kvalifikuotais vertėjais, kurie specializuojasi versdami tam tikrų sričių tekstus. Taigi bendradarbiaujame ne tiktai su lingvistinį išsilavinimą turinčiais vertėjais, bet ir su gydytojais, inžinieriais, kompiuterijos ir kitų sričių specialistais, turinčiais didžiulę vertimo patirtį.

Didžiulėje mūsų vertėjų komandoje yra daugiau kaip 300 specialistų. Įdėjome daug laiko ir pastangų, kad pagal griežtą atrankos procedūrą atrinktume, išbandytume ir parengtume savo specialistus.

Be to, kai kuriuos projektus vykdome bendradarbiaudami su partnerių įmonėmis įvairiose šalyse. Narystė įvairiose tarptautinėse organizacijose ir artimi santykiai su kitų šalių vertimo įmonėmis suteikia mums galimybę padidinti siūlomų paslaugų ir kalbų ratą.

Mums reikia išversti medicininį/techninį/juridinį tekstą. Ar verčiate specializuotus tekstus?

„Diskusija“ verčia įvairių sričių tekstus. Mes atliekame medicininius, techninius, kompiuterijos srities, teisinius, finansinius, rinkodaros tekstų vertimus.

Be abejo, labai svarbu, kad vertėjas gerai suprastų tekstą ir gerai išmanytų tą sritį. Todėl visi „Diskusijos“ vertėjai yra tam tikrų sričių tekstų vertimo specialistai. Didelę mūsų vertėjų komandą sudaro ne tik diplomuoti vertėjai, bet ir technikos specialistai, inžinieriai, medikai, teisininkai, finansų specialistai, kurie yra savo srities profesionalai, turintys gilias savo srities ir puikias kalbos žinias bei didelę vertimo patirtį.

Kodėl vertimai turi būti redaguojami? Argi vertėjas neturi pakankamai kvalifikacijos iš karto pateikti tinkamos kokybės vertimą?

Kiekvienas vertimo projektas yra daugiapakopis procesas ir paprastai su juo dirba mažiausiai trys specialistai: projektų vadovas, vertėjas ir redaktorius/korektorius.

Nors vertimus patikime atlikti tik patyrusiems aukščiausios kvalifikacijos vertėjams, vis dėlto vertėjas yra žmogus ir gali kartais klysti (Errare humanum est). Vertėjo darbas yra įtempta intelektinė veikla, stengiantis tiksliai suprasti ir perteikti visą originalaus teksto mintį. Nepaisant visų pastangų ir patirties yra tikimybė, kad vertėjas ką nors praleis, suklys, neteisingai interpretuos, nepastebės savo klaidos. Be to, rašytinis tekstas yra toks dalykas, kurį visada galima tobulinti ir gerinti stiliaus, kalbos sklandumo ir tikslumo požiūriu. Todėl būtinas teksto redagavimas ir korektūra. Tai ypač pasakytina apie mūsų senąją ir gražiąją lietuvių kalbą, kuri ilgus amžius buvo ir yra veikiama kitų užsienio kalbų, tačiau ją kalbininkai stengiasi puoselėti ir saugoti. Deja, dėl to tiktai lietuvių kalbos specialistai žino visas jos subtilybes ir gali suredaguoti tekstą taip, kad jis atitiktų visus griežčiausius kalbinius reikalavimus. Todėl visus vertimus į lietuvių kalbą redaguoja patyrę mūsų lietuvių kalbos redaktoriai-stilistai (išskyrus tuos atvejus, kai klientas užsako tiktai vertimo paslaugą be redagavimo).

Be abejo, būtina redaguoti vertimus ir į kitas kalbas.

Vertimus į užsienio kalbas redaguoja redaktoriai, kuriems ta kalba yra gimtoji. Tai ypač reikalinga tais atvejais, kai tekstą verčia vertėjas, kuriam kalba, į kurią verčia, nėra gimtoji. Aišku, išmanyti savo kalbos subtilybes ir jausti jos niuansus gali tiktai gimtakalbis žmogus. Kadangi mūsų kalba nėra viena iš populiariųjų pasaulio kalbų ir trūksta kitų kalbų specialistų, galinčių versti iš lietuvių kalbos į savo gimtąją kalbą, kai kuriais atvejais tenka naudotis lietuvių vertėjų, verčiančių į užsienio kalbas, paslaugomis. Tada reikalingas gimtakalbis redaktorius, ypač tada, kai verstinį tekstą planuojama viešinti – kelti į interneto svetainę, spausdinti rinkodaros medžiagą, siųsti užsienio partneriams ir pan.

Ar patvirtinsite atliktą vertimą?

Taip, mes galime patvirtinti visus savo vertimus. Jeigu reikia, vertimai tvirtinami ir notaro biure.

Tvirtinant vertimą originalus dokumentas arba jo kopija susegamas su išverstu tekstu. Išversto dokumento pabaigoje vertimo kalba pridedamas prierašas, kuriame nurodomas vertimo biuro pavadinimas, adresas, data, vertėjo ar biuro atstovo vardas ir pavardė, taip pat atitinkamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį pasirašantysis asmuo prisiima atsakomybę už žinomai melagingą vertimą. Vertimas patvirtinamas nurodyto asmens parašu ir biuro antspaudu.

Ar vertimus atlieka mašinos?

Nors pastaruoju metu mašininis vertimas yra stipriai pažengęs ir pasaulyje vis daugiau tekstų verčia mašinos, mes savo darbe mašininio vertimo netaikome. Visus mūsų vertimus atlieka kvalifikuoti ir patyrę vertėjai.

Tačiau vertėtų nepainioti mašininio vertimo ir kompiuterizuoto vertimo – tokios vertimo formos, kai žmogus verčia tekstą naudodamasis programine įranga, skirta paspartinti ir palengvinti vertimo procesui. Dirbdami kompiuterizuoto vertimo programas taikome dažnai, nes jos trumpina vertimui reikalingą laiką, užtikrina vartojamos terminijos vienodumą, o, svarbiausia, leidžia sumažinti paslaugos kainą.

Mūsų dokumentas yra konfidencialus. Ar užtikrinsite konfidencialios informacijos saugumą?

Galite mumis pasitikėti – „Diskusija“ visada užtikrina savo klientų informacijos konfidencialumą. Visi mūsų biuro darbuotojai ir laisvai samdomi vertėjai, redaktoriai ir kiti specialistai yra pasirašę konfidencialumo sutartis.

Kaip galėčiau sumokėti už suteiktas paslaugas?

Už mūsų suteiktas paslaugas galite atsiskaityti banko pavedimu arba grynaisiais mūsų biure.

Klientai sako:

 • Vertimų biuras „Diskusija“ operatyviai ir kokybiškai verčia sudėtingus didelės apimties ne gyvybės draudimo tekstus. Priimtinas kainos ir kokybės santykis, malonus aptarnavimas. Esame patenkinti mūsų bendradarbiavimu.


  UAB DK „PZU Lietuva“

 • O Jūsų žodinio vertimo vertėjos nuostabios! Negaliu atsižavėti.


  Žydrūnė Nutautienė. UAB „MIG marketingo idėjų generatorius“

 • Noriu jums padėkoti už puikiai suteiktas žodinio vertimo paslaugas. Jūsų vertėja labai profesionali, puikiai pasiruošusi, neabejotinai galėčiau tik geriausius žodžius apie jos darbą pasakyti. Jau du kartus ji mums pagelbėjo ir abu kartus buvome be galo patenkinti ir dėkingi jai ir jums!


  Simona Laiconaitė. Lietuvos filialo vadovė. Reach for Change

Naujienos

 • 2018-03-30

  Sveikiname su Šv. Velykomis!

  Jaukių ir spalvingų jums Šv.Velykų!

 • 2017-11-27

  7-asis forumas „Nordic Translation Industry Forum“

  7-asis renginys Nordic Translation Industry Forum (NTIF) vyko 2017 m. lapkričio 22–24 dienomis Helsinkyje. NTIF išaugo iš savo pradinės šiaurietiškosios ir baltiškosios koncepcijos, nes šįkart jame dalyvavo atstovų iš daugiau nei 33 pasaulio šalių. Sunku pasakyti, ar tai gerai, ar blogai, nes NTIF palaipsniui netenka šiaurietiško atspalvio, tačiau jame nuolat randasi naujų daugiau »