Skambinkite mums +370 5 2790574 arba rašykite el. paštu diskusija@diskusija.lt
Vertimo ir lokalizavimo paslaugos nuo 1993 m. Vertimai iš ir į daugelį Europos ir Azijos kalbų, įskaitant anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, italų ir kt.

taip lengviau
bendrauti
su pasauliu

Kainos užklausa

home

Mūsų partneriai:

Bendrosios pardavimo sąlygos

1. Visos toliau pateiktos sąlygos laikomos priimtomis, be jokių apribojimų ar išlygų, Užsakovui pateikus užsakymą, patvirtinus pasiūlymą arba priėmus mūsų sąskaitą. Nesant kitų susitarimų raštu, su kuriais sutiktų ir juos patvirtintų savo parašu vertimų biuras „Diskusija“, taikomos šios sąlygos.

2. Užsakovas negali anuliuoti savo patvirtinto (parašu užsakymų lape, sąmatoje, sutartyje; el. paštu ar telefonu) užsakymo ar jį pakeisti pastarojo vykdymo metu be raštiško vertimų biuro „Diskusija“ sutikimo. Anuliavus ar pakeitus užsakymą už atliktą darbo dalį turi būti atlyginta pagal „Diskusijos“ atliktus skaičiavimus.

3. Vertimų biuro „Diskusija“ grąžinti darbai laikomi galutinai kliento priimtais praėjus penkioms dienoms nuo jų atidavimo dienos. Visos reklamacijos turi būti pateikiamos per šį laikotarpį raštu ir turi būti tinkamai pagrįstos. „Diskusija“ analizuoja kliento pateiktas reklamacijas ir sprendžia dėl jų pagrįstumo. Galimi atiduoto darbo kurios nors dalies trūkumai, net ir užfiksuoti, nesuteikia teisės atsisakyti priimti visą darbą.

4. Vertimų biuro „Diskusija“ atsakomybė už galimas pasekmes, kilusias dėl nustatytų vertimo, redagavimo, lokalizavimo, maketavimo ir kitų su suteiktomis paslaugomis susijusių klaidų, ribojama sutarta užsakymo kainos suma.

5. Reklamacija dėl vertimų biuro „Diskusija“ sąskaitų tikslumo turi būti pateikta raštu per dešimt dienų nuo sąskaitos išrašymo – to nepadarius sąskaita bus laikoma priimta. Klientas neturi teisės vienašališkai sustabdyti atsiskaitymų. Visais atvejais jis turi nustatytu laiku sumokėti už paslaugas – ar dalį paslaugų, – kurios buvo užginčytos netinkamai. Paslaugų ginčijimo atveju „Diskusija“ ir užsakovas įsipareigoja ieškoti abipusiškai priimtino, sąžiningo ir draugiško sprendimo.

6. „Diskusija“ užsakovui pateikia elektronines sąskaitas. Jei klientas pageidauja gauti popieriuje spausdintą sąskaitą, jis privalo apie tai raštu informuoti „Diskusiją“. Užsakovas negali atsisakyti priimti ar apmokėti sąskaitos motyvuodamas tuo, kad negavo sąskaitos originalo, jei dėl to pats laiku nesikreipė.

7. „Diskusija“ garantuoja kliento pateiktų dokumentų konfidencialumą. Tačiau ši garantija negalioja tekstus siunčiant elektroniniu paštu dėl siuntimo metu galimų informacijos atskleidimo, praradimo, ne dėl siuntėjo valios patekimo netinkamam adresatui atvejų, kurių „Diskusija“ negali kontroliuoti.

8. Už dokumentų ir medžiagos gabenimą, jei kitaip nėra sutarta raštu, atsakomybės ir rizikos imasi klientas (nuo momento, kai dokumentai ir medžiaga išgabenama iš vertimų biuro patalpų). Jokiu atveju „Diskusija“ negali būti laikoma atsakinga už žalą, patirtą transportuojant, net jei ji organizavo transportą užsakovo naudai. Skubių pristatymų atvejais ir (arba) ypač konfidencialiems dokumentams gabenti „Diskusija“ siūlo naudotis atitinkamai pritaikyto transporto paslaugomis.

9. Klientas įsipareigoja neskatinti vertimų biuro „Diskusija“ personalo ir laisvai samdomų darbuotojų atsisakyti darbo biure ir/arba nevilioti darbo pasiūlymais, neįdarbinti, nesuteikti laisvai samdomo vertėjo darbo.

10. Jei nėra kitaip sutarta raštu, klientas turi sutikti su vertėjo profesinės praktikos sąlygotais teksto apimties ir matmenų nukrypimais bei semantiniais pakeitimais vengiant pažodinio vertimo.

11. Jei nėra kitaip sutarta raštu, visų vertimų, piešinių, iliustracijų, nuotraukų, maketų, kompozicijų ir apskritai visų kūrinių ar tekstų, sukurtų ar išverstų vertimų biure „Diskusija“, autoriaus teisės yra išskirtinė kūrėjų nuosavybė. Autoriaus teisės pereina užsakovui tik pastarajam visiškai apmokėjus sąskaitą už suteiktas paslaugas.

12. Sąskaitos turi būti apmokėtos per užsakymo metu sutartą ar sąskaitoje nurodytą apmokėjimo terminą. Už sumą, nesumokėtą per šį laikotarpį, gali būti imami 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovui laiku neapmokėjus sąskaitos, „Diskusija“ gauna visas teises nedelsdama pateikti reikalavimą gauti visų sąskaitų, kurios nebuvo apmokėtos ir kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs, sumą.

Naujienos

  • 2018-03-30

    Sveikiname su Šv. Velykomis!

    Jaukių ir spalvingų jums Šv.Velykų!

  • 2017-11-27

    7-asis forumas „Nordic Translation Industry Forum“

    7-asis renginys Nordic Translation Industry Forum (NTIF) vyko 2017 m. lapkričio 22–24 dienomis Helsinkyje. NTIF išaugo iš savo pradinės šiaurietiškosios ir baltiškosios koncepcijos, nes šįkart jame dalyvavo atstovų iš daugiau nei 33 pasaulio šalių. Sunku pasakyti, ar tai gerai, ar blogai, nes NTIF palaipsniui netenka šiaurietiško atspalvio, tačiau jame nuolat randasi naujų daugiau »