Skambinkite mums +370 5 2790574 arba rašykite el. paštu diskusija@diskusija.lt
Vertimo ir lokalizavimo paslaugos nuo 1993 m. Vertimai iš ir į daugelį Europos ir Azijos kalbų, įskaitant anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, italų ir kt.

taip lengviau
bendrauti
su pasauliu

Kainos užklausa

languages-12

Mūsų partneriai:

Vertimas į ir iš rumunų

Subūrusi griežtai atrinktų kvalifikuotų rumunų kalbos vertėjų komandą, DISKUSIJA teikia profesionalias rumunų kalbos vertimo paslaugas. Mūsų gimtakalbiai rumunų kalbos vertėjai turi specialiųjų įvairių sričių žinių ir patirties, todėl kvalifikuotai verčia techninius, medicininius, kompiuterijos, finansinius, teisinius ir kitų sričių tekstus.

Dažniausiai teikiame vertimo iš rumunų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių bei anglų kalbų į rumunų kalbą paslaugas. Tačiau, žinoma, siūlome ir daugiau rumunų kalbos vertimo derinių.

Mūsų teikiamos rumunų kalbos vertimo paslaugos yra:

Iš rumunų kalbos

 • Vertimas iš rumunų kalbos į lietuvių kalbą
 • Vertimas iš rumunų kalbos į anglų kalbą
 • Vertimas iš rumunų kalbos į vokiečių kalbą
 • Vertimas iš rumunų kalbos į prancūzų kalbą
 • Vertimas iš rumunų kalbos į rusų kalbą

 

Į rumunų kalbą

 • Vertimas iš lietuvių kalbos į rumunų kalbą
 • Vertimas iš anglų kalbos į rumunų kalbą
 • Vertimas iš vokiečių kalbos į rumunų kalbą
 • Vertimas iš prancūzų kalbos į rumunų kalbą
 • Vertimas iš rusų kalbos į rumunų kalbą

 

Tai tik dalinis rumunų kalbos derinių sąrašas. Kreipkitės, ir mes pasiūlysime vertimo iš čia nenurodytų kalbų į rumunų kalbą ar iš rumunų kalbos į jūsų pageidaujamas kalbas paslaugų.

Įdomūs faktai apie rumunų kalbą

Rumunų (arba dako-rumunų) kalba (rumuniškai română, limba română) priskiriama romanų kalboms, kurios priklauso indoeuropiečių kalbų grupės italikų kalbų atšakai. Rumuniškai kalba apie 22 milijonai Rumunijoje gyvenančių žmonių. Manoma, kad visame pasaulyje gyvena apie 24–28 milijonai rumuniškai (ir visomis šios kalbos tarmėmis) kalbančių žmonių.

Tai valstybinė Rumunijos kalba bei viena iš oficialiųjų ES kalbų. Rumunų kalba laikoma valstybine kalba ir kai kuriose kaimyninėse šalyse ar jų teritorijose: Moldovoje, Serbijos autonominėje Voivodinos provincijoje ir autonominėje Šventojo Kalno valstybėje (Atono kalnas Graikijoje).

Tebesiginčijama dėl kalbos, kuria kalbama Moldovoje. Kalbininkai sutaria, kad tai rumunų (arba dako-rumunų) kalba, kurie niekuo nesiskiria nuo moldavų kalbos, tačiau patys moldavai sako, kad nuo rumunų kalbos ji skiriasi ir vadina ją moldavų kalba.

Rumunų kalba yra unikali tuo, kad buvo izoliuota nuo kitų romanų kalbų. Kadangi buvo supama šalių, kuriose kalbama slavų kalbomis, rumunų kalba įgavo tam tikrų tik jai būdingų bruožų. Ji išsivystė iš tam tikros lotynų kalbos, kurioje buvo kalbama senovės Romos Dakijos provincijoje, kuri buvo dabartinės Rumunijos teritorijoje. Dakijos gyventojai kalbėjo dakų kalba, kuri neišliko ir apie ją dabar žinoma labai nedaug.

Šiuolaikinė kalba: abėcėlė, žodynas, rašyba, gramatika

Šiuolaikinė rašytinė rumunų kalba yra pagrįsta lotyniškąja abėcėle, kuri buvo papildyta penkiomis raidėmis: Ă, Â, Î, Ș , Ț.

Dakų-rumunų kalba dabar yra viena iš keturių pagrindinių rumunų kalbos tarmių. Kitos trys tarmės yra arumunų, meglenitų ir bistro-rumunų. Šiomis tarmėmis kalbantys žmonės vieni kitus supranta sunkiai. Skirtumai tokie dideli, kad kai kurie kalbininkai meglenitų, bistro-rumunų ir arumunų tarmes vadina atskiromis kalbomis, o ne bendrinės dako-rumunų tarmėmis.

Arumunų kalba, kuri dar vadinama makedorumunų kalba, kalba bendruomenės, gyvenančios Bulgarijoje, Kosove, Serbijoje, Albanijoje ir Graikijoje. Meglenitų kalba kalbama šiaurės Graikijos teritorijose. Istro-rumunų kalba kalbama tik Kroatijos Istrijos pusiasalyje. Abi šios kalbos beveik baigia išnykti.

Dako-rumunų kalba yra gana vieninga ir tarp kalbų, kuriomis kalbama Rumunijoje bei Moldovoje, skirtumai menkai pastebimi. Ši kalba laikoma viena pastoviausių kalbų Europoje.

Gana akivaizdi slavų kalbų įtaka rumunų kalbos žodynui. Nemažai skolinių iš turkų, vengrų ir albanų kalbų. Tačiau gana ženklią šiuolaikinio žodyno dalį sudaro prancūzų ir italų kilmės žodžiai. Manoma, kad iš prancūzų ir italų kalbų kilę žodžiai sudaro apie 38 proc. rumunų kalbos žodyno. Jie palaipsniui išstumia slaviškus skolinius.

Dėl izoliacijos nuo romanų kalbų išsivystė labai savita rumunų kalbos fonologija ir gramatika. Rumunų kalba yra vienintelė romanų kalba, kurioje žymimasis artikelis jungiamas prie daiktavardžio galūnės (kaip šiaurės germanų kalbose), o ne rašomas priekyje. Rumunų kalbos daiktavardžiai turi tris gimines: moteriškąją, vyriškąją ir bevardę. Jie kaitomi pagal du skaičius ir tris linksnius: vardininką/galininką, naudininką/kilmininką ir šauksmininką. Artikeliai kaip ir dauguma būdvardžių bei įvardžių pagal giminę, skaičių ir linksnį derinami su daiktavardžiu, kurį žymi.

Rumunų kalbos veiksmažodžiai kaitomi pagal asmenis, skaičių, laikus, nuosakas ir rūšis. Įprastinė žodžių tvarka sakinyje yra „subjektas – veiksmažodis – objektas“.

Rumunų kalbos istorija

Apie 106 m. romėnai įsiveržė į Dakiją ir prijungė ją prie Romos imperijos. Kolonizacijos metu kaip administracijos ir prekybos kalba buvo vartojama liaudiška lotynų kalba.

III a. dėl dakų ir gotų spaudimo Romėnų imperijai teko atsitraukti iš Dakijos. Tačiau lotynų kalba Dakijoje taip ir liko vyraujanti kalba. Tačiau manoma, kad senoji dakų kalba lotynų kalbai padarė labai didelę įtaką. Taip atsirado unikali dakų tarmė, kuri vėliau išsivystė į dako-rumunų kalbą.

VII–X a. Dakijos teritoriją užvaldė Bizantijos imperija. Šiuo laikotarpiu buvo ryški slavų ir šiek tiek mažesnė graikų kalbų įtaka.

Seniausias išlikęs dako-rumunų kalbos tekstas yra iš 1521 m. Tai Brašovo mero laiškas, parašytas kirilica, panašia į tą, kuria buvo rašoma senoji bažnytinė slavų kalba. Ši abėcėlė Moldovoje ir Valachijoje buvo vartojama iki XIX a. vidurio. Nuo XIV a. iki XVIII a. pab. Transilvanijoje buvo vartojama lotyniškoji abėcėlė ir taikomos vengrų kalbos rašybos taisyklės. Vėliau buvo priimta italų kalbos rašybos sistema.

Pereinant nuo kirilicos prie lotyniškosios abėcėlės buvo vartojama pereinamoji abėcėlė.
Kirilicos atmaina iki pat XX a. 9 deš. pab. buvo vartojama Moldovoje, kuri tuomet priklausė Sovietų Sąjungai. Vėliau Moldova perėjo prie rumuniškos lotyniškosios abėcėlės atmainos.


Kreipkitės, ir mes pateiksime jums rumunų kalbos vertimo pasiūlymą. Arba siųskite kainos užklausą!

Mūsų pranašumai

 • Kliento asmeninių poreikių įvertinimas ir jam tinkamo sprendimo pasiūlymas
 • Ilgalaikis dėmesys klientui
 • Kvalifikuoti ir patyrę projektų vadovai
 • Griežtai atrinkti vertėjai ir redaktoriai
 • Geras sričių, kurių tekstus imamės versti, išmanymas
 • Kokybės kontrolė visuose projekto vykdymo etapuose
 • Pažangiausių vertimo technologijų taikymas
 • ISO 17100 standarto laikymasis
 • Lankstumas
 • Konfidencialumas