Skambinkite mums +370 5 2790574 arba rašykite el. paštu diskusija@diskusija.lt
Vertimo ir lokalizavimo paslaugos nuo 1993 m. Vertimai iš ir į daugelį Europos ir Azijos kalbų, įskaitant anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, italų ir kt.

taip lengviau
bendrauti
su pasauliu

Kainos užklausa

languages-12

Mūsų partneriai:

Vertimas į ir iš ukrainiečių

Subūrusi kvalifikuotų ir griežtai atrinktų ukrainiečių kalbos vertėjų komandą, DISKUSIJA teikia aukščiausios kokybės ukrainiečių kalbos vertimo paslaugas. Mūsų kalbos specialistai turi puikių sričių, kuriose specializuojasi, žinių ir didelės vertimo patirties ir yra pasirengę profesionaliai versti techninius, medicininius, kompiuterijos, finansinius, teisinius ir kitų sričių tekstus.

Vertimas iš ukrainiečių kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į ukrainiečių kalbą yra dažniausiai užsakomi kalbų deriniai. Tačiau mūsų ukrainiečių kalbos vertimo paslaugos jais neapsiriboja.

Mūsų teikiamos ukrainiečių kalbos vertimo paslaugos:

Į ukrainiečių kalbą

 • Vertimas iš lietuvių kalbos į ukrainiečių kalbą
 • Vertimas iš anglų kalbos į ukrainiečių kalbą
 • Vertimas iš vokiečių kalbos į ukrainiečių kalbą
 • Vertimas iš prancūzų kalbos į ukrainiečių kalbą
 • Vertimas iš rusų kalbos į ukrainiečių kalbą

 

Iš ukrainiečių kalbos

 • Vertimas iš ukrainiečių kalbos į lietuvių kalbą
 • Vertimas iš ukrainiečių kalbos į anglų kalbą
 • Vertimas iš ukrainiečių kalbos į vokiečių kalbą
 • Vertimas iš ukrainiečių kalbos į prancūzų kalbą
 • Vertimas iš ukrainiečių kalbos į rusų kalbą

 

Tai tik dalinis mūsų siūlomų ukrainiečių kalbos derinių sąrašas. Jei neradote kalbos, iš kurios ar į kurią norite versti į/iš ukrainiečių kalbos, nedvejodami kreipkitės, ir mes pateiksime jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Įdomūs faktai apie ukrainiečių kalbą

Ukrainiečių kalba (ukrainietiškai українська мова, ukrayins’ka mova) yra rytų slavų kalba, kuria visame pasaulyje kalba apie 42–47 milijonai žmonių. Maždaug 37,5 milijono gyvena Ukrainoje. Ukrainiečių kalba yra valstybinė Ukrainos kalba.

Nepaprastai įdomi ukrainiečių kalbos istorija. Dabartinės Ukrainos teritorijoje pasikeitė nemažai valdovų, kalba ir kultūra susidūrė su daugybe išorinių jas veikusių veiksnių, įskaitant lietuvių, lenkų, turkų ir rusų kalbas, kai kurie valdovai draudė ukrainiečių kalbą, bet ji vis tiek išsaugojo savitumą.

Ankstyvojo vystymosi laikotarpiu ukrainiečių ir baltarusių kalbos buvo vadinamos rusėnų kalba, nes šių dienų Ukrainos ir Baltarusijos teritorija buvo vadinama Rusia.

Šiuolaikinė kalba: abėcėlė, žodynas, rašyba, gramatika

Šiuolaikinė ukrainiečių kalba rašoma vartojant kirilicos atmainą.

Ji glaudžiausiai susijusi su baltarusių kalba, labai daug bendro turi ir su rusų kalba. Be to, ji turi tam tikrų savybių, kurios būdingos ir kitoms slavų kalboms, tokioms kaip lenkų ir slovakų kalbos.

Šiai kalbai būdinga labai turtinga gramatinė struktūra, kurią ji paveldėjo iš indoeuropiečių kalbų. Daiktavardžiai kaitomi pagal gramatines gimines, skaičių ir septynias linksniuotes. Ukrainiečių kalba neprarado šauksmininko linksnio ir tuo skiriasi nuo rusų kalbos. Ukrainiečių kalbos būdvardžiai derinami su daiktavardžiais pagal linksnį, skaičių ir giminę. Veiksmažodžiai turi du veikslus, tris laikus, tris nuosakas ir dvi rūšis.

Ukrainiečių kalbos istorija

Ankstyvosios raidos metu ukrainiečių kalba vystėsi taip pat kaip ir kitos slavų kalbos – VI a. slavams persikėlus į rytų Europą, iki X a. susiformavo trys pagrindinės slavų kalbų grupės: vakarų, pietų ir rytų. Ukrainiečių kalba kartu su baltarusių ir rusų kalbomis kilo iš rytų slavų atšakos.

Egzistuoja kelios teorijos apie vėlesnę ukrainiečių kalbos raidą. Viena teorija teigia, kad ukrainiečių kalbos raidą skatino užsienio kalbų įtaka. Kitos, radikalesnės teorijos teigia, kad po atsiskyrimo nuo slavų prokalbės trys rytų slavų kalbos egzistavo kaip savarankiškos kalbos.

Tačiau plačiausiai priimta ne ukrainiečių kalbininkų teorija teigia, kad visos trys kalbos natūraliai įgavo sau būdingus bruožus. Maždaug iki XII–XIII a. ukrainiečių, rusų ir baltarusių kalbos viena nuo kitos beveik nesiskyrė. Tai joms buvo būdinga Kijevo Rusios laikotarpiu. Jai sužlugus ukrainiečių kalba pradėjo tolti nuo rusų kalbos. XIV a. pietvakarines dabartinės Ukrainos teritorijas užėmė Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė. O rytinę dalį, kuri buvo vadinama Maskvos valstybe, buvo užkariavę totoriai. Taigi, kitus keturis šimtmečius šie du regionai vystėsi atskirai vienas nuo kito.

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės valdymui buvo būdinga tai, kad buvo palikta plati valstybės, kalbos ir kultūros autonomija. Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje senoji slavų kalba tapo kanceliarijos kalba ir palaipsniui pavirto į rusėnų.

Kai XVI a. buvo pasirašyta Liublino unija, pagal kurią buvo sukurta Lenkijos ir Lietuvos sąjunga, Ukrainos teritorija atiteko Lenkijos administracijai. Prasidėjo bandymai asimiliuoti ir polonizuoti ukrainiečius. Ukrainos aukštuomenė išmoko lenkiškai, tačiau prastuomenei dėl prasto raštingumo buvo padaryta mažesnė įtaka, nors spaudimas buvo didelis.

XVII a. viduryje Ukrainos teritorijos dalis atiteko Rusijos imperijai. XVIII a. ir rytinė Ukrainos dalis buvo prijungta prie Rusijos imperijos.

Lenkijos valdomas dalis buvo mėginama polonizuoti, Rusijos valdomas dalis – rusifikuoti. Ukrainiečių mokyklose buvo pradėta mokyti atitinkamomis kalbomis, aukštuomenė taip pat kalbėjo lenkiškai arba rusiškai.

XIX a. Ukrainos aukštuomenėje prasidėjo ukrainietiškos tapatybės atgimimas. Daugelis rašytojų ir mokslininkų pradėjo rašyti ukrainietiškai, taip stengdamiesi parodyti, kad tai nėra tik prastuomenės kalba ir puikiai tinka literatūrai.

Tačiau Rusijos imperija pradėjo ukrainiečių kalbos represijas, nes baiminosi, kad tautinis judėjimas gali pakenkti imperijos vieningumui. Buvo uždraustos ukrainietiškos knygos, o ukrainiečiams prijautę žmonės buvo persekiojami.

Tuo pačiu metu Ukrainos teritorijose, kurias valdė Austrijos-Vengrijos imperija, ukrainiečių kalba nebuvo draudžiama. Ukrainietiškos knygos buvo kontrabanda gabenamos iš Austrijos-Vengrijos regiono į rusiškąją Ukrainos dalį.

1917 m. žlugus Rusijos imperijai ir 1918 m. iširus Austrijos-Vengrijos imperijai, Ukraina trumpam tapo nepriklausoma valstybe, tačiau 1922 m. ją beveik visą okupavo Sovietų Sąjunga. Vakarinė dalis buvo prijungta prie Lenkijos.

Sovietmečiu ukrainiečių kalba kaip ir kitos nacionalinės sovietų respublikų kalbos buvo formaliai pripažinta kaip valstybinė šalies kalba, tačiau iš tikrųjų daugelyje sričių kaip vieninga visos Sovietų Sąjungos kalba buvo brukama rusų kalba.

1991 m. atgavus nepriklausomybę ukrainiečių kalba buvo paskelbta valstybine Ukrainos kalba. Vyriausybė stengėsi, kad ukrainiečių kalba vėl būtų vartojama kaip administracijos, švietimo, verslo ir žiniasklaidos kalba, kad ja kalbėti paskatintų visuomenę.

Ukrainiečių literatūrinės kalbos raida

Seniausi rašytinės ukrainiečių kalbos pavyzdžiai siekia XII a. Tačiau dėl ištisus šimtmečius trukusio užsienio šalių valdymo ukrainiečių rašytinė kalba ilgą laiką buvo nenorminta.

Pirmieji kūriniai ukrainiečių kalba buvo išleisti XVIII a. pab. Juose buvo rašoma šnekamąja ukrainiečių kalba. XIX a. prasidėjus tautiniam judėjimui ukrainiečių kalbos norminimas įgavo pagreitį, nepaisant aršios Rusų imperijos priespaudos.

XIX a. viduryje buvo sukurta šiuolaikinė literatūrinė ukrainiečių kalba, kurios pagrindu tapo pietinė jos tarmė.


Tikimės, kad kitą ukrainiečių kalbos vertimo projektą patikėsite mums! Siųskite kainos užklausą jau dabar!

Mūsų pranašumai

 • Kliento asmeninių poreikių įvertinimas ir jam tinkamo sprendimo pasiūlymas
 • Ilgalaikis dėmesys klientui
 • Kvalifikuoti ir patyrę projektų vadovai
 • Griežtai atrinkti vertėjai ir redaktoriai
 • Geras sričių, kurių tekstus imamės versti, išmanymas
 • Kokybės kontrolė visuose projekto vykdymo etapuose
 • Pažangiausių vertimo technologijų taikymas
 • ISO 17100 standarto laikymasis
 • Lankstumas
 • Konfidencialumas